Kvalifikovaní pracovníci

Společnost má zabezpečeno vedení staveb autorizovanými inženýry a techniky v oborech vodohospodářské stavby a stavby krajinného inženýrství, pozemní stavby, dopravní stavby, městského inženýrství a stavby pro plnění funkce lesa.

Společnost má vypracován plán vzdělávání pro pracovníky všech úrovní a profesí. Kolektiv pracovníků je dlouhodobě stabilizován s velkou profesní zastupitelností jednotlivých odborných specialistů v dělnických profesích. Až 90% objemu prací zajišťujeme vlastními zaměstnanci v řádném pracovním poměru. Ostatní jsou specializované subdodávky převážně technologické a elektro.

Počty zaměstnanců odborných profesí:

4 VŠ  
10 zedníků
1 klempíř
22 SŠ
4 tesaři
2 obsluha betonárny
14 montérů vod. a kanalizací
2 zámečníci
1 elektrikář
13 bagristů
2 kováři
22 stavebních dělníků
12 řidičů
2 automechanici
2 kameníci
2 jeřábníci
2 opraváři
 

 

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.vakstav.cz 04. 2. 2023, 12:57