Práce na vodních tocích - opěrné zdi - mosty

        Pro provádění vodohospodářských staveb v těžko přístupných územích jsme od roku 1997 vybaveni kráčejícím bagrem a řadou pásových bagrů. Umožňuje nám to realizovat práce na vodních tocích. Provedli jsme řadu staveb pro Povodí Labe, s.p., Povodí Moravy, s.p., Oblastní správu toků Lesů České republiky a Český hydrometeorologický ústav.

Pro provádění opěrných zdí a mostů jsme vybaveni systémovým bedněním Doka Frami.

Kvalitu provedených staveb dokládáme referenčními stavbami:

Rok Název RN
v mil. Kč
Objednatel reference
2007-2008 Divoká Orlice Klášterec n.O., oprava opevnění 0,5 Povodí Labe HK 495088111
2007-2008 Lanškroun, Třešňovský potok 1,9 Povodí Moravy Olomouc 58571 217
2008 VN Libotov 1,0 ZVHS oblast povodí Labe 495217041
2009 Bělá, Deštné, stabilizační prahy 0,5 Povodí Labe HK 495088111
2009 ČHMÚ-rekonstrukce měrných objektů 1,0 ČHMÚ Hradec Králové 495705011
2010 Lipkovský potok, Prostřední Lipka, odstranění nánosů 0,5 Povodí Labe HK 495088111
2011 ČHMÚ-rekonstrukce měrných objektů 1,6 ČHMÚ Hradec Králové 495705011
2011 LP Bělé č.11 - Klečkov 0,4 Lesy České republiky  956953111
2011 Řetovka - Řetová 0,8 Lesy České republiky  956953111
2011 Helvíkovický potok - soutok 1,0 Lesy České republiky  956953111
2011 Zdobnice, Vamberk, oprava opěrné zdi v ř.km 2,300 - 2,400, pravý břeh pod jezem v ř. km 2,010 - 2,050 0,4 Povodí Labe HK 495088111
2011-2012 Odbahnění a revitalizace vodní plochy Benátecká Vrutice 0,6 Město Milovice, 325577203
2011-2012 Realizace vodohospodářského opatření v lokalitě Pod Klášterem v Králíkách 0,4 Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí,
465713350
2012 Jamenský potok 0,4 Lesy České republiky  956953111

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.vakstav.cz 04. 2. 2023, 13:42